Tận tâm phục vụ, phát triển cùng bạn

Bảng giá dịch vụ quốc tế Úc, Mỹ

Nội dung Trọng lượng Australia USA
Tài liệu                 0.5               392,700               403,000
                1.0               495,360               508,300
                1.5               586,800               613,600
                2.0               706,500               718,900
                2.5               801,750               824,200
Hàng hóa                 0.5               393,000               429,000
                1.0               496,600               526,200
                1.5               611,100               623,400
                2.0               736,500               720,600
                2.5               818,250               817,800
                3.0               938,250               944,400
                3.5            1,058,250            1,081,800
                4.0            1,178,250            1,219,200
                4.5            1,298,250            1,356,600
                5.0            1,418,250            1,494,000
                5.5            1,539,750            1,615,200
                6.0            1,661,250            1,736,400
                6.5            1,782,750            1,857,600
                7.0            1,904,250            1,978,800
                7.5            2,025,750            2,100,000
                8.0            2,147,250            2,221,200
                8.5            2,268,750            2,342,400
                9.0            2,390,250            2,463,600
                9.5            2,511,750            2,584,800
              10.0            2,633,250            2,706,000

Ghi chú:
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
- Giá trên không bao gồm các loại phụ phí, thuế (nếu có)
- Trọng lượng tính cước dựa theo trọng lượng quy đổi nếu lớn hơn trọng lượng thực tế.
Trong lượng quy đổi (kg) = dài x rộng x cao / 6000
- Thời gian (không kể ngày gửi): 4 ngày làm việc